سایت تخصصی استاد شهید براعتی

۳ مطلب با موضوع «نماهنگ صوتی» ثبت شده است


شش نماهنگ صوتی از سخنان ملکوتی استاد شهید براعتی

با تشکر از حاج آقای نوروز نژاد

تهیه شده در موسسه طائر ملکوت


فایل 1


فایل 2


فایل 3


فایل 4


فایل 5


فایل 6

  • لبیک یا سید الشهدا (ع)


نواهنگ سخنان استاد براعتی

 درباره الگو برداری از نهضت حسینی

موسسه طائر ملکوت

 

دانلود

  • لبیک یا سید الشهدا (ع)

 

نماهنگ صوتی بسیار زیبا سخنان استاد براعتی

 

در موضوع انتظار حقیقی

 

موسسه طائر ملکوت

 

دانلود

  • لبیک یا سید الشهدا (ع)