سایت تخصصی استاد شهید براعتی

انشالله از اردیبهشت ماه سال 1394 مصادف با هفتمین سالگرد استاد براعتی سایت سریعاً بروز می شود.

تاریخ:1394/2/25


وب قبلی استاد براعتی با نام یادی از استاد به دلیل مشکلات فنی بسته شد

 و از این به بعد مرجع تخصصی نشر آثار و نظریات استاد این وب است.

تاریخ:1393/5/16