سایت تخصصی استاد شهید براعتی


پیام 15 خرداد این است که تن پروری نکنید و قدر بدانید.جایی گفتند بیایید صحبت کنید تنبلی و ناز نکن باید با سرو بروی برای تبلیغ دین و انقلاب.اگر دین خدا را یاری کنید یاریتان می کند.کشاورزهای ورامین راه افتادند از زندان آزاد کنند که به رگبارشان بستند،غریبانه شهید شدند ولی نامشان جاوید شد.چون برای الله راه افتادند خداوند بزرگشان کرد.

جراغی را که خدام برفروزد         هر که پف کند ریشش بسوزد
علی (ع)می فرماید: ﴿ ُو کُشِفَ الغِطاءَ ما ازْدَدْتُ یقیناً اگر پرده ها کنار برود،نه اینکه ایشان پرده داشته باشد نه،آن پرده ای که نمی گذارد شما ببیند آن پرده در جلو چشم دل من نیست و اگر پرده از جلو چشم شما کنار رود و شما ببینید،من یقینم اضافه نمی شود.چون برای دیدن من مانعی نیست،به همین خاطر اولیاء الهی همیشه در قیامت هستند نه اینکه اینها به قیامت می رسند اینها الان در قیامتند.به همین خاطر حضرت در نهج البلاغه مردم را به دو قسم تقسیم می کنند یک تعداد بنا بر دنیا گذاشتند و تعدای بنا بر آخرت هستند.نه اینکه اینها برای قیامت عمل کنند و یا به قیامت می رسند،نه الان اینها درک می کنند چهره ی باطنی دینا را که همان قیامت است.

                             استاد براعتی: نزدیک به هشتاد درصد قرآن دست نخورده باقی مانده است.